Vriendenbijdrage

Voor wie op zoek is naar het bankrekeningnummer voor de jaarlijkse Vriendenbijdrage van minimaal € 50: : NL46 INGB 0008 6756 48 t.n.v. Vrienden van Berbice.
PS: u kunt bij het digitaal overmaken een foutmelding krijgen. Dat is een beetje afhankelijk van uw bank en hoe u uw adresboek voor internetbankieren hebt ingericht. De banken zijn strenger geworden bij het controleren van bankrekeningnummer en tenaamstelling.
De officiële tenaamstelling van de Vriendenrekening is “Stichting tot behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen”, eigenaar van Berbice. Daar hoeft u dus niet van te schrikken, het geld komt bij de Vrienden van Berbice terecht!