Vriend worden

Als u zo gegrepen bent door de sfeer van buitenplaats Berbice en wilt bijdragen aan de instandhouding en het weer tot bloei brengen daarvan, dan kunt u dat laten blijken door “Vriend van Berbice” te worden. Dat kan al voor € 50 per jaar!

Als u een mail stuurt naar info@vriendenvanberbice.nl dan krijgt u informatie over de verwachte bijdrage en wat de Vrienden mogen verwachten. Voorrang bij de kaartverkoop hoort daar zeker bij!

Het rekeningnummer van de Vrienden van Berbice voor giften is NL46 INGB 0008 6756 48, ook als u geen Vriend wilt worden maar eenmalig wilt steunen.

Culturele ANBI

De Vrienden zijn onderdeel van de “Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen”, een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u giften aan de Vrienden van Berbice voor 125% kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.
Dat kan voor het volle bedrag via een overeenkomst waarin de gever belooft (minstens) vijf jaar lang een bepaald bedrag te schenken. Zonder zo’n overeenkomst zijn giften tot een bedrag van 1% van het jaarinkomen niet aftrekbaar; alle giften daarboven wel tot een maximum van 10% van het jaarinkomen van de gever.

Bij een 40% belastingtarief kost een gift van € 200 u dus netto € 100. Meer informatie met voorbeelden en zo’n vijfjarige overeenkomst is te vinden op de website van de belastingdienst.
Het fiscaal nummer (nodig voor de vijfjarige overeenkomst) is 8089.22.622