Geslaagde tuinkunst lezing over Pieter de la Court

Op vrijdag 21 juni was er in het nieuwe Schuytenhuis achter in de rozentuin van Berbice opnieuw een boeiende lezing met de titel “Liever Voorschoten dan Versailles”.

Bezoekers konden zich door de lezing van Marjoleine Kooper-Huigen en een sfeervolle avondwandeling daarna moeiteloos terug wanen in het boeiende verleden van de buitenplaats. Men maakte op een unieke manier kennis met Pieter de la Court van der Voort, bewoner van Berbice tussen 1688 en 1716.

De rijke Leidse lakenkoopman Pieter de la Court van der Voort bezat, naast een statig pand aan het Rapenburg in Leiden, tevens twee buitenplaatsen: Allemansgeest (nu Berbice) in Voorschoten, en tevens het inmiddels verdwenen Meerburg bij Zoeterwoude. Tijdens zijn leven was hij bekend als kunstverzamelaar en had van huis uit een passie mee gekregen voor de tuinkunst als onderdeel van het leven op de buitenplaats. Hij beschikte over de financiële middelen om op dat gebied experimenten uit te voeren en ontwikkelde zich in de loop van zijn leven tot een autoriteit op het gebied van tuinieren.