Lezing op woensdag 22 juni

‘Kolonialisme, slavernij en buitenplaatsen’

Lezing over de relatie tussen buitenplaatsen en het koloniaal verleden in het Kruispunt in Voorschoten 

Op 22 juni vindt in het culturele programma van buitenplaats Berbice een lezing plaats door slavernijhistoricus Karwan Fatah-Black over de relatie tussen buitenplaatsen en landgoederen en de geschiedenis van slavernij en kolonialisme. De Voorschotense buitenplaats Berbice heette vroeger Allemansgeest maar werd in 1822 omgedoopt tot Berbice, een naam die verwijst naar het koloniale verleden en de daar aan gekoppelde grote schaduwzijde: het slavernijverleden.

Atlantisch slavernijverleden

Historicus Karwan Fatah-Black is expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantische slavernijverleden. Hij doet aan de Universiteit Leiden onderzoek naar het Nederlandse koloniale verleden, slavernij en Suriname en werkte onder meer mee aan ‘De Wereldgeschiedenis van Nederland’. Ook publiceerde hij boeken over slavernij en koloniaal bestuur. Voor zijn onderzoek naar onder meer de formele en informele trans-Atlantische handel van Nederland in de Gouden Eeuw en de rol van slavenhandel daarin, ontving hij een prijs. In 2020 gaf Fatah-Black de Keti Koti Lezing van het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNSee) en vorig jaar verscheen zijn boek ‘Slavernij en beschaving. Geschiedenis van een paradox‘.

Sporen van koloniaal verleden op Berbice

Hoewel de overeenkomst in naam tussen de kolonie Berbice en de buitenplaats Berbice opvalt, is dit niet de enige relatie tussen de buitenplaats en het koloniale verleden, noch de enige buitenplaats waar een dergelijke relatie is. Berbice heeft meer bewoners gehad die ooit op enige manier verbonden waren aan een van de Nederlandse koloniën. Dit is op diverse manieren van invloed geweest op de ontwikkeling en geschiedenis van de buitenplaats. Met een aantal lezingen wil de stichting aandacht besteden aan dit aspect van het verleden en de lezing van Karwan Fatah-Black in juni is de eerste van die lezingen. In zijn lezing neemt Fatah-Black bezoekers mee naar het koloniaal verleden van de 17de eeuw en de invloed die dit had rond slavernij en de import van rijkdommen op cultureel en economisch vlak.

Nancy Jouwe is deze avond moderator. Zij is onder meer onderzoeker Utrechts slavernijverleden, cultuurhistoricus, publicist, freelance onderzoeker, coauteur ‘Sporen van slavernij’ en coauteur van de ‘Gids slavernijverleden Nederland’.

Vervolg

In het najaar zal tijdens de tweede lezing aandacht worden besteed aan de herkomst van de naam van de buitenplaats Berbice en de relatie die deze plek had met de gelijknamige voormalige Nederlandse kolonie in Zuid-Amerika. Ook vragen over wat mensen op een buitenplaats als Berbice indertijd wisten over het werk op plantages, koloniën en slavernij zullen langs komen. Hoe keek men naar plantages en het te werk stellen van tot slaaf gemaakten?

Lezing in het Kruispunt te Voorschoten

Woensdagavond 22 juni, Schoolstraat 2. Aanvang: 20:00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19u30. Toegangskaarten zijn te bestellen door het gewenste veelvoud van € 7,50 over te maken op NL98 ABNA 0505 5047 90 t.n.v. Cultuurhistorische Buitenplaatsen. U krijgt geen bevestiging maar uw naam staat op de lijst van betalers bij de ingang van de zaal. Voor vragen mail naar info@buitenplaatsberbice.nl