Rozen vrijwilligers gezocht

In 1968 heeft juffrouw R. Begeer, samen met de heer Wiert Berghuis, een 17e eeuwse rozentuin ontworpen.[1]

Met grote passie is vervolgens een prachtige rozentuin aangelegd die in de hoogtijdagen ruim 4000 rozen telde. Maar in de jaren ‘ 80 raakte  de rozentuin  in verval mede door de hoge onderhoudkosten.

In het testament van juffrouw Begeer  stond de wens om de Buitenplaats, inclusief de rozentuin , een ‘levende herinnering’ voor toekomstige generaties te laten zijn. Een grote opdracht voor de vrijwilligers die de rozentuin  weer in de oorspronkelijke staat willen herstellen en verder willen ontwikkelen.

Sinds 2011 bestaat het rozenteam uit ca. 25 vrijwilligers.  Onder bezielende leiding van Jeannette en Jan Willem van Borselen wilde het rozenteam de verloren rozentuin weer in de oude luister herstellen, verder ontwikkelen en onderhouden.

Hoe gaat het nu, anno 2018,  met de Rozentuin op Berbice en de vrijwillig(st)ers?

Er zijn nu 17 rozenperken, waaronder 2 proefvakken met circa 20 verschillende rozensoorten (veelal Tantaurozen).

Rozenspecialist Aart Westdijk adviseert en begeleidt het rozenteam om de rozen op deskundige wijze te onderhouden.

De afgelopen jaren heeft het rozenteam naast successen ook een aantal tegenslagen ondervonden met betrekking tot het wel -en -wee van de rozen en de bodemgesteldheid van de rozenperken.

Geregeld is er een rozenbed geruimd omdat de rozen wegkwijnden als gevolg van besmetting met de gevreesde rozenaaltjes.

Na grondig bodemonderzoek en adviezen met betrekking tot de keuze van de rozensoorten, de bemesting en gewasbescherming, gaat het weer de goede kant op met de rozentuin. Dit tot grote tevredenheid  van de vrijwilligers.

Welke werkzaamheden voeren de vrijwillig(st)ers uit ?

  • Iedere laatste zaterdag van de maand is er een rozenwerkdag. Ongeveer 25 vrijwilligers komen vanaf 10 uur bijeen om een paar uur in de rozentuin te werken.

De werkzaamheden in de rozenbedden bestaan uit: onkruid wieden, dood hout wegknippen, aangetast blad en uitgebloeide rozen verwijderen, grasranden bijknippen etc.

Koffiedrinken is een belangrijke, gezellige activiteit, dit temeer daar er onder de vrijwilligers ook taartenbaksters zijn, dus er wordt koffie gedronken met zelfgebakken taart (de zgn. ‘Baksels van Berbice’).

Tijdens deze koffiepauze  wordt het rozenteam ook bijgepraat over onderwerpen die de rozentuin betreffen.

Na de koffiepauze werken de vrijwilligers nog een of twee uur naargelang de overgebleven energie en/of werklust.

  • Andere reguliere werkzaamheden van de vrijwilligers zijn het bemesten van de rozen, en de voorjaars-en najaarssnoei. Onder deskundige begeleiding van onze rozenspecialist Aart Westdijk uit Doetinchem worden de rozen gereed gemaakt voor het nieuwe seizoen.

Om de rozen goed de winter door te laten komen,  worden de rozen aangeaard met  grond en de bedden van strooicompost voorzien.

  • Er is vorig jaar een rozensproeiteam in het leven geroepen om, bij langdurige droogte, de rozen handmatig te besproeien.
  • Van december tot maart is de rozentuin in ruste en de vrijwilligers ook. 

Het rozenteam wil graag groeien. 

Nu de rozentuin  bijna in volle glorie is hersteld en ontwikkeld, wordt er steeds meer een beroep gedaan op de overwegend gepensioneerde vrijwilligers die met hart en ziel in de rozentuin werken.

Het onderhoud van de 17 rozenbedden vergt de nodige inspanningen. Daarbij komt ook, bij langdurige droogte, dat de rozen van water  moeten worden voorzien terwijl er nog geen beregeningssysteem in de rozentuin is. Het sproeiteam gaat met waterslangen en een sproeilans   alle rozenbedden langs om water de geven.

Het rozenteam is op zoek naar   versterking  om in de geest van juffrouw Begeer te blijven voortbestaan, want haar motto was ook om de Buitenplaats Berbice te laten:

Herleven, Beleven en Doorgeven 

Denkt u of jij : ‘ja, dat lijkt me fantastisch om in de rozentuin van Berbice  te werken met een enthousiast, leuk rozenteam’ , neem dan contact op met Jeannette en Jan- Willem van Borselen, e-mailadres: jwvborselen@casema.nl

[1] ‘Begeerlijk Berbice’, pag. 212/213