‘Bloed in de rivier’

Professor Marjoleine Kars (portret Tim Ford)

Lezing over een massale slavenopstand in de kolonie Berbice op dinsdag 20 september

In 1763 vond een grote slavenopstand plaats in de toenmalige Nederlandse kolonie Berbice in Zuid-Amerika. De buitenplaats Allemansgeest werd bijna zestig jaar later omgedoopt tot Berbice, een naam die Voorschoten blijvend herinnert aan het koloniale verleden en de daaraan gekoppelde schaduwzijde: het slavernijverleden.

In het culturele programma van de buitenplaats vertelde slavernijhistoricus professor Marjoleine Kars over de opstand in Berbice en over de relatie tussen de kolonie en de buitenplaats.

Verschrikkelijke leefomstandigheden

‘Bloed in de rivier’ (Atlas Contact, 2021)

In het boek ‘Bloed in de rivier’ onderzoekt Marjoleine Kars (University of Maryland, VS) een vrijwel onbekend stuk koloniale geschiedenis. Duizenden tot slaaf gemaakten kwamen in februari 1763 in de kolonie Berbice (deel van het huidige Guyana) in opstand tegen hun overheersers en hun verschrikkelijke leefomstandigheden. Uiteindelijk sloegen de Nederlanders de opstand neer, maar de revolutie had toen een jaar geduurd. ‘Bloed in de rivier’ is, zoals in recensies terecht wordt geconstateerd, ‘een belangrijke verrijking van onze kennis van het Nederlandse koloniale verleden, van slavernij en de strijd om vrijheid.’

Kolonie en buitenplaats

Hoewel de overeenkomst in naam tussen de kolonie Berbice en de buitenplaats opvalt, is dat niet voldoende om een direct verband te leggen, maar het maakt wél nieuwsgierig: Welke bewoners waren verbonden aan koloniale activiteiten en waarom draagt de buitenplaats deze naam? Wat wisten mensen op buitenplaatsen over koloniën en slavernij. En wat voor invloed hadden koloniale activiteiten op het leven hier?

Enkele van deze vragen waren in juni reeds aan de orde gekomen in de eerste vanuit de buitenplaats georganiseerde slavernijlezing door Karwan Fatah-Black. Marjoleine Kars vertelde deze keer over Berbice, over de strijd van de tot slaaf gemaakten en over de relatie tussen deze kolonie en de Voorschotense buitenplaats. Nancy Jouwe (onderzoeker slavernijverleden, cultuurhistoricus, publicist) leidde als moderator de spreekster in en zorgde dat alle aanwezigen ruimte kregen voor het delen van hun ideeen en stellen van vragen.

Al met al een mooie avond over een belangrijk onderwerp.